El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, du har omsorg for den fattige; den syge; den svage; den udstødte. Tak for din mildhed og lidenskabelighed. Lad mig erfare din omsorg og rigdom dér, hvor jeg er fattig. Hjælp mig til at dele ud af min rigdom, ligesom du deler ud af din.

2. Hvilepladsen

Salme 41, 2

Gud velsigner dem, der tager sig af de fattige, han hjælper dem, når de selv får problemer.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Han var Gud, men blev menneske. Han var Guds søn, men blev Menneskesønnen. Han var rig, men gav afkald. Han var Herren, men blev alles tjener. Han var evig, men døde på et kors. Han var kærlighed – det opgav han aldrig. Al sin rigdom delte han med dem, som ville tage imod. Og det gør han stadig.

4. Udsigtspunktet

Aktion

På hvilket område er du rig?

Økonomisk? Helbredsmæssigt? På overskud eller energi? På erfaring? På visdom? Andet?

Beslut dig for, hvordan du i dag vil hjælpe én, som er dårligere stillet end dig.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om din rigdom og fattigdom. Tak ham for din rigdom, og bed ham om hjælp til din fattigdom. Invitér ham til at tage del i denne del af dit liv. Bed ham om visdom og kærlighed til at dele rundhåndet ud af din overflod.