El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jeg længes efter dig, Herre. Må jeg få et glimt af dig i dag?

2. Hvilepladsen

Salme 61, 2-3

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Hør mit råb, Gud, lyt til min bøn. Det føles, som om alt håb er ude, og jeg råber til dig i min nød. Sæt mine fødder på en klippefast grund.

3. Betragtning

Livet er omskifteligt - og vi vil alle føle jorden skælve under os engang imellem. Så er det, vi må råbe til Herren, som salmisten gør: "Herre, sæt mine fødder på fast grund!" Og Herren hører vores bøn.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Hvornår har du sidst kaldt på Gud?

5. Samtale på vejen

Herre, bevar mig fra at fortvivle.
Hjælp mig til i stedet at kalde på dig,
indtil du finder, at tiden er inde
til at fri mig ud af nøden.
For du har lovet at høre
dem, som påkalder dit navn.
Vor Far i Himlen,
du hjælper dem, der søger dig.
Som den tørre jord længes efter regn,
sådan tørster min sjæl efter dig.
Vis mig vejen.
Lad din stærke hånd føre mig ud af fortvivlelsen.
Hjælp mig, o Jesus Kristus.

Bøn fra DDS