El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, tak for din nåde og barmhjertighed mod mig. Tak for frelsen i Jesus Kristus. Tak for alle dine gode gaver. Tak, at vi må komme til dig med alle vore spørgsmål.

2. Hvilepladsen

Salme 63, 12

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Men jeg vil glæde mig over min Gud. Enhver, der stoler på ham, har grund til at juble, men de falske bedragere må forblive tavse.

3. Betragtning

David er på flugt i ørkenen, men han formår alligevel at digte salmer og synge lovsange. Midt i det svære stoler han på, at han bliver hjulpet. Mange andre salmedigtere har som David stået midt i store vanskeligheder, samtidig med at de skrev salmer, der lovpriste Gud. Vi kan blot tænke på digteren Paul Gerhard, der har skrevet ” Befal du dine veje og al din hjertesorg” (DDS nr. 36).
Vi kan øve os i altid at takke Gud. Dagligt må vi takke ham for frelsen i Jesus Kristus. Her har han givet os den helt nødvendige hjælp, som vi må gribe i tro.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Overvej, hvordan du kan være med til at bringe budskabet om Jesus ud til andre.

5. Samtale på vejen

Dejlig er jorden, prægtig er Guds himmel, skøn er sjælenes pilgrimsgang.