El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, tak, at vi må komme til dig med alle de ting, der fylder vore tanker. Jeg bekender for dig, at jeg ofte har handlet mod din vilje og gået mine egne veje. Jeg beder dig: tilgiv mig for Jesu døds skyld.

2. Hvilepladsen

Salme 65, 3-5

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Du er en Gud, der hører bøn, og vi kommer alle til dig. Når vi indrømmer vores synd, oplever vi din nådige tilgivelse. Lykkelige er de, du lader leve i din nærhed. Vi jubler over alt det gode, du giver os.

3. Betragtning

Det er godt at vide, at Gud er den, der ikke bare lytter til vore bønner, men også svarer på dem. Måske ikke altid på den måde, vi synes, er den rigtige. Her kan vi tænke på Søren Kirkegaards ord: ”Bøn er at kæmpe med Gud og sejre derved, at han sejrer i mig”.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Meditation

Prøv at lukke øjnene et øjeblik. Se et kors for dit indre blik og bed Jesusbønnen: Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig.

5. Samtale på vejen

Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker, er den dybe sammenhæng.