El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, jeg vil gerne tjene,
tjene dig, og dig alene,
tag og brug mig, som du vil!
Hvad jeg ejer, har du givet,
hver en evne, selve livet,
dig det hele hører til.

2. Hvilepladsen

Salme 78, 70-72

Han udvalgte sin tjener David, som ikke var andet end en fårehyrde. Han fjernede ham fra faderens får og gjorde ham til konge i Israel, til hyrde for sit udvalgte folk. David blev en god og retfærdig konge, han ledte folket med kyndig hånd.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

David var bare en simpel fårehyrde. Alligevel kunne Gud bruge ham, for David stillede sig til rådighed. Lad os lære af det!

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Tør du stille dig til rådighed for Gud?

5. Samtale på vejen

Led mig, Frelser, ved din nåde,
også når jeg selv vil råde
og vil gå min egen vej;
sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,
o, men lad mig aldrig savne
vished, at jeg tjener dig!