El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Æren tilkommer dig, tilhører dig, Jesus. Vi ærer dig. Vi tilbeder dig. Der er ikke nogen eller noget andet der har krav på den samme ære og respekt. Du er for evigt og altid Gud!

2. Hvilepladsen

Salmernes Bog 111,10

Visdom udspringer af ærefrygt for Gud. Ypperlig er den indsigt, man får ved at adlyde ham. Æren er hans for evigt!

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Gud er visdommens Gud. Ikke altid i betydningen "denne verdens visdom". For i Guds perspektiv er visdom somme tider det som verden anser for at være dumhed. Det er gudsrigets omvendte logik: at det svage er stærkt i Guds øjne. At det dumme er visdom i Guds øjne. At det ringe er størst i Guds øjne.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Opsøg visdommen i Guds ord. Lyt til Guds ord til dig i Bibelen. Visdommens begyndelse er ærefrygt for Gud. Hvordan kommer det til udtryk i dit liv?

5. Samtale på vejen

Det kan være svært at adlyde Jesus og følge ham. Gud kræver det fuldkomne. Bekend for Jesus at du ikke er fuldkommen. Fortæl om dine bestræbelser på at adlyde ham på flere og flere områder af dit liv efterhånden som de viser sig for dine øjne. Bed om Helligåndens hjælp til at adlyde Jesus i alt.