El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Far, hjælp mig til at leve
i kærlighed til dig,
i lydighed til dig,
og i overgivelse til dig.
Vær mig nær i denne stund.
Amen.

2. Hvilepladsen

Salmernes Bog 25,4-5

Ja, Herre, lær mig at forstå dine veje, vis mig den sti, jeg skal følge. Lær mig at leve i din sandhed, for du er min Gud og min frelser. Det er dig, jeg sætter min lid til.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Kun den troende er lydig, og kun den lydige tror.

Lydighed udspringer som frugt af troen. Men tro er også kun tro hvor der er lydighed tilstede. (Bonhoeffer)

4. Udsigtspunktet

Aktion

Gud spørger dig i de fire første vers – luk ordene ind og grund over det.
Bed det sidste vers som en overgivelsesbøn.


Om jeg kalder dig ved navn, vil du da følge mig?
Vil du leve mig så nær at det forvandler dig?
Vil du lade mit navn blive kendt, lade dem se at du er sendt
fra kærlighedens Gud, og at jeg bor i dig.

Vil du vise andre omsorg gavmildt og fordomsfrit?
Vil du elske også den som sårer hjertet dit?
Kan du tåle andres blikke af beundring og kritik?
Vil du lade mig svare bønner gennem livet dit.

Vil du åbne blindes øjne så de kan se,
sætte undertrykte fri fordi jeg ber om det?
Våger du at berøre en som ved nærhed kan blive ren,
trodse farer uden selv at råbe højt om det?

Vil du kendes ved dit ”jeg” som bor i det skjulte rum?
Vil du overgive din frygt til ham som siger Kom?
Lader du troen, du har fået sætte spor hvor du har gået,
være lys og salt på jord og bringe lægedom?

Gud du kalder mig ved navn, jeg siger ja til dig!
Lad mig leve dig så nær at det forvandler mig.
Lad mig følge dine ord, gå i kærlighedens spor.
Lad mig kende dig, blive i dig og du i mig!


(Frit oversat efter John Bell og Graham Maule)

5. Samtale på vejen

Sig ja til at leve sammen med Gud. Bed Gud om at han må hjælpe dig til at sige ja til ham hver dag – resten af dit liv.