El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Jesus, jeg beder dig for alle folk med lederansvar i mit land. Giv du dem visdom til at forvalte deres magt på bedste vis for os alle.

2. Hvilepladsen

Tit 3,12-15: Når jeg sender Artemas eller Tykikos til dig, så kom til mig i Nikopolis, så snart du kan; for dér har jeg besluttet at blive vinteren over. Zenas, den lovkyndige, og Apollos skal du på bedste måde udruste til deres rejse, for at de ikke skal komme til at mangle noget. Også vore folk skal lære at gøre gode gerninger og hjælpe, hvor det behøves, så deres liv ikke skal være uden frugt.

Hilsen fra alle her hos mig. Hils alle, som elsker os i troen. Nåden være med jer alle!

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det er vigtigt, at vi husker at bede for vores ledere. Både dem, der leder vores land, og dem, der leder vores åndelige fællesskaber. Ledere står som regel i særligt udsatte positioner, og de har derfor brug for vores forbøn.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Beder du for landets ledere? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvordan står ledere i særligt udsatte positioner?

5. Samtale på vejen

Bed for landets ledere fx folketinget, regeringen og de åndelige ledere i kirker og kristne fællesskaber.