El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gode Gud, kom til mig, og overbevis mig om din kærlighed og retfærdighed.

Giv mig visdom og indsigt til at forstå dit ord, og til at vide hvordan jeg skal handle. 

 

2. Hvilepladsen

2. Påskedag: Johannesevangeliet 20,8-9

Så gik den discipel, som var kommet først til graven, også derind - og da han så det hele, forstod han pludselig, hvad Jesus havde sagt om, hvad der ville ske med ham, og han blev overbevist. For indtil da havde de ikke forstået, hvad det betød, når Skriften siger, at han skulle genopstå fra de døde.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Disciplen havde kendt Jesus, og hørt kvinderne fortælle, at han ikke var i graven mere. Alligevel forstod han ikke, hvad der skete. Først da han selv så den tomme grav, gik det op for ham, hvad der skete, og hans tvivl blev til tro. Denne vished om Jesu opstandelse fylder disciplene med håb og mod, og giver dem styrke til vidne om Jesus.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forestil dig, at du kommer ud til graven. Du er i sorg over at have mistet Jesus, og forvirret, fordi du har hørt at graven er tom. Da du kommer ind i den, ser du, at den virkelig er tom. I stedet for at blive modløs, går det nu op for dig, hvad der er sket.

Jesus er opstået fra de døde. Han er Kristus. Mærk glæden over Jesus fylde dig.

5. Samtale på vejen

Tak Gud for at sende Jesus til os.

Tal med ham om den tvivl og usikkerhed som kan ramme.

Bed om en større tillid til ham.