El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, tak fordi du kender os og kalder os ved navn.

2. Hvilepladsen

Mark 3,16-19

Her er navnene på de 12: Simon, som Jesus senere gav navnet Peter; Jakob og Johannes, der var sønner af Zebedæus (de blev kaldt »Tordensønnerne«); Andreas; Filip; Bartolomæus; Mattæus; Thomas; Jakob, søn af Alfæus; Taddæus; Simon Frihedskæmper og Judas Iskariot, der senere forrådte Jesus.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus giver nogle af de tolv tilnavne. Disse er givet som et løfte om,  hvad Jesus vil gøre dem til. Simon får (til)navnet Peter, som betyder klippe. Det siger intet om Peters psykiske evner, men derimod noget om hans rolle som leder for kirken. Jakob og Johannes får tilnavnet Tordensønnerne. Dette kan beskrive deres temperament, men kan også beskrive deres rolle som stærke forkyndere i menigheden.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Jesus har også givet dig et tilnavn: elskede bror/søster. Smag på navnet, og mærk hvad det gør ved dig, at Jesus ønsker at gøre dig til hans elskede bror/søster!

5. Samtale på vejen

Sig Gud tak for hans kærlighed med dele af salme 100 fra Bibelen:

”Bryd ud i frydehåb for Herren, hele jorden! Tjen Herren under glædessang, træd frem for ham under jubel!

For Herren er god, hans trofasthed varer til evig tid, hans troskab i slægt efter slægt.”