El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, du er almægtig, du har skabt alle ting, og du stiller stormen på søen. Herre, gør det også stille i mit indre. Tak for frelsen i Jesus Kristus. Tak, fordi vi i troen på dig må eje det evige liv.

2. Hvilepladsen

Salme 65, 5-9

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Lykkelige er de, du lader leve i din nærhed. Vi jubler over alt det gode, du giver os. Du er vores frelser, Gud, du redder os ved dine mægtige undere. Du kan give håb til alle og enhver, hvor de end bor i den vide verden. Du er den almægtige Gud. Du formede de enorme bjerge, du dæmper bølgernes brusen, og standser nationernes oprør. Alle folkeslag forundres over dine vældige gerninger, du bliver lovprist både i øst og i vest.

3. Betragtning

Salmedigteren Hans Adolf Brorson har i salmen ” Op al den ting som Gud har gjort” virkelig skrevet en salme, hvor det handler om at undres over og lovprise Gud, som den almægtige skaber. Det er vigtigt, at vi lærer at undres ved at se på naturen omkring os og ikke mindst på os selv. Vi er underfuldt skabt. Når vi læser om, at ” du dæmper bølgernes brusen”, så kan vi også tænke på Jesus, der stiller stormen på søen, da disciplene var ude i stormvejr.- Jesus er stadig den, der kan stille stormen i vores liv og give os at opleve freden midt i livets storme.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Aktion

Prøv at læse ” Op al den ting, som Gud har gjort ” (DDS nr.15). Se de billeder for dig, som salmedigteren beskriver for os.

5. Samtale på vejen

Jeg slår min lid nu og altid kun til din rige nåde; O Jesus sød, hjælp mig af nød, ja for din død, frels mig fra synd og våde! (DDS nr. 52)